W zakresie doradztwa PRODUCT SOURCING prezentuję najnowsze trendy produktowe oraz kierunek rozwoju zachowań konsumenckich. Moje raporty bazują na aktualnych trendach modowych, analizie rynku, mediach społecznościowych, bieżących wydarzeniach z dziedziny sztuki, filmu, architektury. Udostępniam także najnowsze możliwości materiałowe, stosowane kombinacje w jakościach, formach i detalach pod kątem wykorzystania nowości dla marki z jaką pracuję. Poruszane zagadnienia:

SEZONOWE RAPORTY TRENDÓW

USTALANIE KEY SHAPES, CORE PRODUCT, FASHION ITMES

SZCZEGÓŁOWE RAPORTY PRODUKTOWE

ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH

OCENA POTENCJAŁU ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW

ANALIZA WYKORZYSTANIA FABRYK I ZRÓDEŁ DO OTRZYMANIA FINALNEGO PRODUKTU