Moją ofertę kieruję także do indywidualnych odbiorców, jednostkowych projektantów z wizją i koncepcją swojej marki. Pomagam ukształtować profil biznesowy i ustalić podstawowe procesy w zakresie planowania, budowania asortymentu, ustalenia grupy docelowej i strategii rozwoju. Wieloletnia współpraca z zespołem kreatywnym nauczyła mnie szacunku dla pomysłów, elastycznego podejścia do wprowadzanych zmian oraz efektywnej i konstruktywnej komunikacji.

DEFINIOWANIE BRAND IDENTITY I IMAGE

PLANOWANIE ASORTYMENTU I POLITYKI CENOWEJ

 ANALIZA KONKURENCJI

IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH GRUP PRODUKTOWYCH

USTALENIE KEY SHAPES, MUST HAVE ITMES W SEZONIE

OPTYMALIZACJA PROCESU ZAKUPÓW

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI SOCIAL MEDIA